Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 22 czerwca 2023
1:52 minut
Przedstawiciele jednostek podpisujący porozumienie

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu w dniu 23 czerwca 2023 roku zawarł z Sudeckim Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy porozumienie o współpracy.

Założenia porozumienia

Wspólnym i zgodnym zamiarem Stron Porozumienia jest rozwój wysokiego standardu kultury pracy, uwzględniającego postęp społeczno-gospodarczy, ukierunkowanego na ideę społecznej gospodarki rynkowej uwzględniającej potrzebę solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych.

Sygnatariusze Porozumienia dostrzegają konieczność sukcesywnego uwspółcześniania i postępu praktykowanych instrumentów chroniących osoby wykonujące pracę dla sprawnego realizowania postulatu ustawowego obowiązku ochrony życia i zdrowia osób pracujących, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem odpowiedniego wykorzystania osiągnięć nauki i techniki.

Celem Porozumienia jest partnerska współpraca w działaniach mających służyć kształtowaniu prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osób świadczących pracę, a także doradztwo i upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony pracy.

Działalność stron porozumienia

Działalność Stron Porozumienia obejmować będzie podejmowanie wspólnych działań informacyjnych i popularyzatorskich w obszarze prawa pracy, wspólne podejmowanie działalności doradczej z zakresu prawnej ochrony pracy w formule szkoleń, seminariów, konferencji, a także wzajemne przekazywanie informacji dotyczących podejmowanych inicjatyw szkoleniowych, organizacji seminariów, konferencji, sympozjów, itp.

Idea nawiązania współpracy wynika z głębokiego przeświadczenia o potrzebie rozwoju gwarancji konstytucyjnych w zakresie prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, każdej osobie wykonującej pracę, bez względu na jej podstawę. Wzajemna wymiana wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk w zakresie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy sprzyjać będzie poprawie standardu warunków pracy.

Zauważyć należy, że dbałość o stan bezpieczeństwa i higieny pracy jest procesem trwałym, wymagającym doskonalenia i uwzględniania zmieniającego się poziomu nauki i techniki, wobec którego współpraca Państwowej Inspekcji Pracy ze służbami bezpieczeństwa i higieny pracy jest zjawiskiem pożądanym społecznie.

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu reprezentował Łukasz Paroń, Kierownik Działu Szkoleń. Stronę Sudeckiego Stowarzyszenia BHP reprezentowali: Małgorzata Kowalska, Prezes Stowarzyszenia oraz Piotr Jakubowski, Wiceprezes Stowarzyszenia.

Galeria

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu