Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Ośrodek prowadzi kursy podstawowe dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowujące do opiniowania projektów w zakresie bhp i ergonomii oraz szkolenia okresowe dla osób z uprawnieniami rzeczoznawcy, którzy co 5 lat uaktualniają swoje uprawnienia.

Rzeczoznawca ds. BHP posiada uprawnienia do opiniowania projektów nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Zakres tematyczny:

  • podstawy prawne ochrony pracy,
  • wymagania projektowe wynikające z ochrony środowiska,
  • człowiek w środowisku pracy,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy w rozwiązaniach funkcjonalnych obiektów budowlanych,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy w wybranych zagadnieniach.

Organizacja szkolenia: 5+5 dni (2 sesje) / 67 godzin

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu

Cena szkolenia: 4050 zł brutto

Termin szkolenia: I sesja 2-6 września 2024 r.; II sesja 7-11 października 2024 r.

Więcej informacji odnośnie spraw organizacyjnych szkolenia: p. Joanna Politowska, tel. (71) 37 10 364, e-mail: joanna.politowska@os.pip.gov.pl

Szukaj

Logo PIP

Menu