Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu współpracuje i uczestniczy w procesie podnoszenia kwalifikacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem działań Ośrodka Szkolenia jest stałe podnoszenie poziomu wiedzy tej służby, mając na uwadze jej doniosły charakter, tj. organu doradczego i kontrolnego pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Uwzględniając wielość i złożoność zadań tej służby, dedykowane dla niej są szkolenia, seminaria doskonalące oraz konferencje, w ramach których realizowane są zróżnicowane tematy i zagadnienia adekwatne dla zapotrzebowania odbiorców.

Znaczenie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie kształtowania bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy znajduje swój wymiar zarówno w kompetencjach kontrolnych, jak również doradczych. Wskazane ustawowe funkcje służby uzasadniają współpracę z Państwową Inspekcją Pracy, w dążeniu do zapewnienia praworządności w stosunkach pracy na wysokim poziomie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy Ośrodek Szkolenia podpisał porozumienia z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Oddział we Wrocławiu oraz Sudeckim Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Celem porozumień jest współpraca w procesie kształtowania środowiska pracy odpowiadającego wysokiemu standardowi i realizacja konstytucyjnego prawa każdego człowieka do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczególną formą współpracy są dedykowane szkolenia oraz seminaria tematyczne, których celem jest wzajemna wymiana informacji nt. stosowania prawa pracy oraz przedkładanie dobrych praktyk dla podnoszenia standardu przestrzegania prawa. Projektowane są również konferencje ukierunkowane na problematykę i zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy dla realizacji w sposób pogłębiony idei prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla każdej osoby pracującej.

Szukaj

Logo PIP

Menu